Τετράγωνοι και παραλληλόγραμμοι κοίλοι δοκοί από χάλυβα, καθώς και σωλήνες γαλβανιζέ για κατασκευές ή καλλιέργειες, διαφόρων παχών, διαστάσεων.

Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

Τετράγωνοι και παραλληλόγραμμοι κοίλοι δοκοί από χάλυβα, καθώς και σωλήνες γαλβανιζέ για κατασκευές ή καλλιέργειες, διαφόρων παχών, διαστάσεων που ενδείκνυνται και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις έργων, βάσει διεθνών προδιαγραφών.